Dermoskopia (mikroskopia epiluminescencyjna)

jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną używaną w dermatologii. Badanie polega na oglądaniu zmian chorobowych skóry za pomocą dermatoskopu. Jest to badanie mikroskopowe powierzchni skóry umożliwiające obserwację i ocenę struktur barwnikowych na poziomie skóry. Dermatoskop jest to specjalne urządzenie optyczne posiadające kilku lub kilkunastokrotne powiększenie. Wbudowane oświetlenie boczne (oświetlające oglądaną powierzchnię), pozwala uzyskać "trójwymiarowy obraz" skóry (uwidacznia głębsze struktury oglądanej zmiany). Zastosowanie olejku immersyjnego zwiększa przejrzystość skóry i zmniejsza odbicie światła mogące zakłócić obraz.


Badanie dermatoskopem może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Służy głównie do oceny zmian barwnikowych, melanocytowych (znamiona barwnikowe, czerniak) oraz niemelanocytowych (naczyniowych, keratynocytowych).

Zadaniem dermatoskopii jest przede wszystkim odróżnienie zmian barwnikowych od niebarwnikowych, oraz w przypadku zmian barwnikowych ich monitorowanie i ewentualne wczesne wykrycie transformacji nowotworowej.

Badanie dermatoskopowe powinno być wykonane w przypadku każdej zmiany, która: właśnie się pojawiła, szybko rośnie, łuszczy się, swędzi, krwawi, ma nieregularne brzegi, ma niejednolity kolor, szybko się zmienia.

Badaniu dermatoskopowemu powinny się poddawać regularnie osoby z grupy podwyższonego ryzyka rozwoju czerniaka skóry:WIDEODERMATOSKOPIA

Wideodermatoskopia to metoda diagnostyczna oparta na tej samej zasadzie co dermatoskopia. Podstawową różnicą jest możliwość odtworzenia obrazu dermatoskopowego na ekranie komputera. Dzięki oprogramowaniu komputerowemu możliwa jest archiwizacja zdjęć, prowadzenie indywidualnej karty historii pacjenta.

Komputerowa analiza znamion, umożliwia obserwację zmiany pod dużym powiększeniem, archiwizację zdjęcia zmiany oraz ocenę porównawczą poprzedniego badania z aktualnym. Wideodermatoskop (dermatoskop cyfrowy) to połączenia dermatoskopu, oprogramowania komputerowego i cyfrowego aparatu fotograficznego

 

Profesjonalny sprzęt medyczny