Całodobowe monitorowanie rytmu serca za pomocą holtera EKG

Badanie holterowskie - badanie EKG metodą Holtera (nazwa pochodzi od nazwiska twórcy) wykonywane jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego, dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.

Na klatce piersiowej badanego nakleja się jednorazowe elektrody, następnie łączy się je kablami z rejestratorem EKG.


Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie skóry przed przyklejeniem elektrod (odtłuszczenie, a u mężczyzn niekiedy potrzebne jest wygolenie włosów).

Holter przypinany jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Wiele modeli posiada wskaźniki mechaniczne bądź elektroniczne pokazujące prawidłowość wykonania czynności tj.: objętość wentylacji, wdmuchnięcie powietrza do żołądka, głębokość uciśnięcia klatki piersiowej lub nieprawidłowe ułożenie rąk.

Bardziej wyspecjalizowane modele posiadają głowę odchylaną nie tylko do tyłu ale i do przodu i na boki. Każdy rejestrator ma przycisk "EVENT". Przycisk ten służy do sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości.

Pacjent zobowiązany jest do prowadzenia podczas badania dziennika, w którym zapisuje ważniejsze wykonywane czynności oraz dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły.

Typowe wskazania do badania to:


medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

konieczność sprawdzenia sprawności pracy wszczepionego rozrusznika serca

(ramię fantoma posiada sztuczna skórę oraz system żył wypełnionych sztuczną krwią)
medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności, aby potwierdzić lub wykluczyć przyczyny kardiologiczne

W czasie trwania rejestracji pracy serca holterem EKG obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych.

Po 24 lub 48 godzinach aparat jest zdejmowany w Pracowni Holterowskiej. Zapisane dane zostają wczytane do komputera, a potem ocenione przez kardiologa.

 

Profesjonalny sprzęt medyczny