Ssak medyczny – co robić jeśli coś nie działa?

Odłącz od ssaka wszystkie węże i butlę. Następnie włącz ssak bez węży i butli oraz ustaw pokrętło regulacyjne na maksymalne podciśnienie.

Zatkaj palcem wlot powietrza bezpośrednio w ssaku. Odczekaj kilka sekund, aż wytworzy się podciśnienie. Jeżeli wskaźnik podciśnienia pokazuje wartość 0,7 – 0,8 oznacza to, że ssak jest sprawny.

Problem może wynikać z zatkanego węża, filtra lub źle zamontowanej pokrywy butli. Sprawdź czystość węży i filtra, ponownie zakręć butlę.

Jeżeli po kolejnym podłączeniu węży i butli, w ssaku nadal nie jest wytwarzane odpowiednie podciśnienie, należy:


medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

sprawdzić prawidłowość podłączenia węży zgodnie ze wskazaniami w instrukcji ssaka

medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

ponownie włączyć ssak i ustawić pokrętło regulacyjne na maksymalne podciśnienie

medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

zatkaj palcem wlot powietrza końcówkę ssącą

medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

odczekaj kilka sekund, aż wytworzy się podciśnienie


Jeżeli wskaźnik podciśnienia nadal nie pokazuje wartości 0,7 – 0,8 oznacza to, że nieszczelna jest pokrywa butli.

Odkręć pokrywę butli i wyjmij uszczelkę.

Umyj pokrywę i uszczelkę. Sprawdź prawidłowość założenia uszczelki zgodnie z instrukcją. Sprawdź czy jest czysty i nie zatkany zawór pływakowy w butli. Dokręć mocno pokrywę butli.

W zależności od potrzeb używa się czujników jednorazowych oraz wielokrotnego użycia. Do diagnozy pacjent musi tylko włożyć swój czubek palca w czujnik i zmierzone nasycenie hemoglobiny zostanie wykazane na wyświetlaczu lub ekranie pulsoksymetru.

Podłącz wszystkie elementy ponownie do ssaka. Włącz ssak. Zatkaj końcówkę ssącą palcem. Podciśnienie powinno wskazywać wartość 0,7 – 0,8 kPa.

W przypadku odsysania gęstej wydzieliny, najpierw trzeba wytworzyć duże podciśnienie (np. zginając wąż między butlą a końcówką ssącą), następnie wykorzystując wytworzone podciśnienie szybko odessać.

 

Profesjonalny sprzęt medyczny