Użytkowanie stetoskopu – praktyczne porady

Przed założeniem, należy trzymać lirę stetoskopu przed sobą tak, aby oliwki były skierowane do przodu, zgodnie z fizjologicznym przebiegiem kanału słuchowego zewnętrznego.

Oliwki w uszach powinny być odpowiednio dociśnięte. Jeżeli odczuwany jest dyskomfort lub sprawność akustyczna jest niewystarczająca należy wyregulować lirę.


Dla zredukowania nacisku sprężyny liry,

chwytamy ją oburącz w okolicy zakończeń i delikatnie rozciągamy na zewnątrz, aby zwiększyć docisk należy ścisnąć jedną ręką w miejscu obsadzenia w przewód plastikowy.

Niezmiernie istotne jest prawidłowe dobranie rozmiaru oliwek do wielkości swojego ucha. Szczególnie ważne jest to gdy stosujemy oliwki samouszczelniające.

Dbałość o czystość stetoskopu zapobiega zatkaniu się światła przewodu.

Ogólne zalecenia, dotyczące czyszczenia:


Większość drenów w stetoskopach jest wykonana z PCW (polichlorek winylu), który twardnieje, jeżeli przez dłuższy czas jest noszony na bezpośrednio na nieosłoniętej szyi. Owijanie stetoskopu wokół szyi, może przyczynić się do zesztywnienia przewodów.

W przypadku stetoskopów o głowicy dwustronnej, przełączanie pomiędzy trybem lejka lub membrany następuje przez obracanie głowicy. Trzymając głowicę jedną ręką, obraca się ją o 180º, aż do usłyszenia kliknięcia.


 

Profesjonalny sprzęt medyczny