Wagi oraz przyrządy pomiarowe SECA

SECA oznacza jakość, dokładność i precyzyjność, innowacyjność oraz serwis.

Jakość, dokładność i precyzyjność wag i wzrostomierzy SECA potwierdzona jest certyfikatami: normami ISO 9001 z 2000r. nadanymi przez TÜV (Technische Überwachungsverein) oraz akredytacji surowych Urzędów Miar w Niemczech i Japonii do samodzielnego przeprowadzania pierwszej legalizacji wag.


SECA jest jedynym producentem na świecie, mogącym samodzielnie pierwotnie legalizować swoje wagi.

Jakość produktów SECA gwarantuje międzynarodowy system zapewniania jakości: zarówno wewnętrzny w działach do badań i rozwoju po logistykę, jak i zewnętrzny obejmujący sieć nienależnych audytorów, regularnie sprawdzających procesy w SECA.

Wagi SECA, jako wagi medyczne są legalizowane i dopuszczone do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Każda waga medyczna SECA posiada następujące oznaczenia:


medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

CE

potwierdza zgodność z wszystkimi dyrektywami odnoszącymi się od wyrobu. Cyfry w górnym prawym rogu oznaczają rok pierwszej legalizacji, a w dolnym prawym rogu numer jednostki notyfikowanej
medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

czarne „M” na zielonym polu

znak meteorologiczny (zgodność z dyrektywą 90/384/EWG)

medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

klasa dokładności

III (3) lub IIII (4) /w Polsce wagi medyczne muszą posiadać klasę dokładności III lub III
medyczny_pl_LP_icons_color_jasny_niebieski

obciążenie maksymalne „Max…”
obciążenie minimalne „Min…”
wartość działki legalizacyjnej „e=…”

Firma SECA posiada w swojej ofercie wagi elektroniczne i mechaniczne (kolumnowe, platformowe, podłogowe, niemowlęce), wzrostomierze, miarki do obwodów oraz kalkulatory BMI.


 

Profesjonalny sprzęt medyczny